Verantwoord trainen

- bewaak uw eigen grenzen tijdens de lessen

- ook al zijn de oefeningen veilig, en let de docent op het welbevinden van de leerlingen, is de leerling zelf verantwoordelijk voor de uitvoering ervan

- het is prettig als fysieke of mentale beperkingen vooraf bij de docent worden gemeld

- de docent is niet aansprakelijk voor lichamelijke of mentale schade ten gevolge van de aangeboden oefeningen en informatie

- iedereen geeft zijn/haar eigen grenzen aan. Bent u moe, zet een stoel achter u en ga gewoon af en toe zitten. Tijdens de lessen zittende Qigong mag u altijd gaan staan.
Maak het zo gemakkelijk of intensief als u zelf wilt

- als u onder doktersbehandeling staat, doet u er goed aan te melden dat u Qigong beoefend

- niet de duurste, maar de juiste medicijn is de beste. Dat geldt ook voor het oefenen: niet de zwaarste of spectaculairste oefening is de beste, maar de oefening die in overeenstemming is met uw persoonlijke omstandigheden