Qigong Landgraaf hecht sterk aan langzaam totstandkomende veranderingen en niet aan spectaculaire transformaties.


Als u ongeduldig oefent en u niet serieus verdiept in een oefening of wanneer u streeft naar snelle succesjes, zult u geen vooruitgang boeken of zult u zelfs schadelijke effecten ondervinden.
Op den duur gaat rustig lopen sneller dan ongeduldig en haastig doordraven.
Math Milder

17-04-1959